Lịch tiêm phòng cho gà thả vườn

2019-03-25 13:15:50

Lịch tiêm phòng cho gà thả vườn

  • Gà 1 ngày tuổi: Tiêm vacxin Marek dưới da cổ để phòng bệnh Marek
  • Gà 3 ngày tuổi: Cho uống vacxin Coccivac phòng bệnh cầu trùng
  • Gà 5 ngày tuổi: nhỏ vacxin IB – ND phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm và Newcastle
  • Gà 7 ngày tuổi: Nhỏ vacxin Nemova phòng hội chứng sưng phù đầu
  • Gà 10 ngày tuổi: Nhỏ mồm vacxin Gumboro, Pox để phòng bệnh Gumboro và bệnh Đậu
  • Gà 14 ngày tuổi: Tiêm dưới da vacxin AI phòng bệnh cúm gia cầm
  • Gà 18 ngày tuổi: nhỏ nhắc lại vacxin IB – ND cho gà
  • Gà 42 ngày tuổi: Tiêm dưới da cổ vacxin ND (killed) phòng bệnh Newcastle

   Một số lưu ý khi tiêm phòng cho gà

   • Chỉ tiêm vacxin cho gà khỏe mạnh, không tiêm cho gà yếu, gà bệnh
   • Không vứt lọ vacxin xuống ao, hồ khiến môi trường bị ô nhiễm trở thành nguồn lây bệnh cho gà
   • Vacxin nên được bảo quản lạnh trong nhiệt độ 2 độ C
   • Chữa bệnh nào thì đi với vacxin bệnh đó
   • Tiêm vacxin nên kết hợp với dọn dẹp vệ sinh chuồng trại sạch sẽ
   Lịch tiêm phòng cho gà con, gà thịt, gà thả vườn và cả gà đẻ trứng có phần khác nhau đôi chút về thời điểm cho mỗi loại vacxin. Thế nhưng mọi mục đích đều nhắm đến việc phòng bệnh một cách tối ưu nhất cho. Vì thế nắm vững các lịch chủng ngừa, phòng bệnh theo đúng kỹ thuật sẽ giúp cho gà luôn phát triển khỏe mạnh trong một môi trường tốt nhất.

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: